Privacy policy

Bij Petraas Praktijk voor huidverbetering staat de privacy van bezoekers die de website van Petraas Praktijk voor huidverbetering bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de website van Petraas Praktijk voor huidverbetering. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

Petraas Praktijk voor huidverbetering, gevestigd aan de Eigenhaardstraat 28, 9663 RH te  Nieuwe Pekela, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Eigenhaardstraat 28
9663 RH Nieuwe Pekela
06 52391500

www.petraas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Petraas Praktijk voor huidverbetering verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Petraas Praktijk voor huidverbetering verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Petraas Praktijk voor huidverbetering verwerkt je  persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je afspraken te kunnen plannen
 • Je spaarpunten te kunnen bepalen
 • Je te kunnen bellen, smsen/whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te kunnen smsen, whatsappen en/of e-mailen voor afspraakherinneringen en afspraakbevestigingen
 • Geautomatiseerde besluitvorming

Petraas Praktijk voor huidverbetering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Petraas Praktijk voor huidverbetering) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Petraas Praktijk voor huidverbetering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia – Wij noemen je liever bij je naam dan bij je klantnummer. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na je laatste afspraak. Daarna worden je gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien je bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Contactgegevens – Deze worden gebruikt voor communicatie over je afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na je laatste afspraak. Daarna worden je gegevens automatisch geanonimiseerd.

Adresgegevens – Deze worden enkel bewaard indien je bonnen/facturen op naam wilt ontvangen mét adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Petraas Praktijk voor huidverbetering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Petraas Praktijk voor huidverbetering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je  browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Petraas Praktijk voor huidverbetering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@petraas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Petraas Praktijk voor huidverbetering neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@petraas.nl.

Petraas Praktijk voor huidverbetering heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.